Music On/Off

 


IMMIRUTI

Storie in siciliano

INDICE

Dedicato a...

Presentazione.

Racconti

1)    Immiruti

Gobbi.

2)    ‘A Trinacria

La Trinacria

3)    ‘A vita di l'omu

La vita dell'uomo

4)    ‘U re tristi.

Il re triste.

5)    Longa vita a Niruni

Lunga vita a Nerone.

6)    Bittordu.

Bertoldo

 

La società

7)    ‘U vistitu

Il vestito

8)    ‘A vigna di Nuè

La vigna di Noè

9)    Li setti meravigli

Le sette meraviglie

10)     ‘U patri, ‘u figliu e ‘u sceccu.

11)     Tolì-tolì

12)     ‘U sabbatu

13)     Munnu ha statu e munnu è

14)     L'euru

15)     I tassi

16)     ‘U codici da Vinci.

 

I vizi

17)     ‘A mmidia

L’invidia.

18)     Educazioni

19)     Giustizia.

20)     Lagnusia

21)     Gilusia

22)     Priputenza

 

Favole.

23)     L’Acqua, ‘u Focu e l’Anuri

L’acqua il fuoco e l’onore.

24)     Amuri e Fuddria.

Amore e Follia.

25)     ‘A cuscenza du Lupu.

La coscienza del lupo.

26)     ‘U re scursuni

Il re serpente.

27)     Corbi e vurpi.

Corvi e volpi

28)     ‘U piru e ‘a cucuzza

29)     ‘U circulu.

30)     ‘A furmicula di ‘sti tempi

31)     Surcivecchi

 

Appendici

Pagine di filologia  siciliana

Glossario