Music On/Off

Immiruti

 

“'U immirutu ‘mmezz’a via,

nun sapia 'u immu c’avia”.

Un immiruteddru fu ‘nzurtatu:

immirutazzuvinni chiamatu.

 

Mischinu! Si vonta pi taliari,

pi sapiri cu lu stava a ‘nzurtari,

e va a vidi un pezzu di immirutu

c’avia un immu 'ranni e pizzutu.

 

«Caru fratuzzu, ci dissi, 'u sapemu

ca nantri, tutti du immiruti semu,

però si ti talii bonu o specchiu,

'u to immu è cchiù 'ranni cu supecchiu.

 

Prima di sparlari e affenniri 'i genti,

chistu ca ti dicu tenilu bonu ‘mmenti:

Cu di ferru, cu di nuci,

ognunu porta 'a so cruci.”


Home


Index immiruti


Glossario


Jorobados