Music On/Off

‘A lagnusia

 

“Cadi ficu e mmucca m’ha pigliari.”

“Santa lagnusia nun m’abbannunari!”

“‘U lagnusu havi tridici grazi o jornu,

di tutti l’antri ci nnimporta un cornu.

 

Un lagnusuni stava stinnicchiatu,

stancu, picchì s’avia addrivigliatu.

Un pusticeddru avissi vulutu truvari:

na cosa leggia dunni un c’era di sudari.

 

Un jornu ‘u ji a truvari un so cumpari,

ca a Milanu avia jutu a travagliari.

«Ddrà, dissi, semu tutti quanti furtunati,

dunni ti vonti, ci su’ sordi ni tutti ‘i lati.»

 

Pinzannu a li paroli du cumpari,

partì pur’iddru, pi jiri a travagliari.

Appena arrivà, stancu a ccom’era,

l’occhi ci erundrana cantunera:

 

na carta di deci euru vitti ‘n funnu,

ma chistu si vonta tunnu, tunnu:

«Ah veru ca ora mi tocca travagliari!

Ma oi è festa... e mi vogliu arripusari

(Pino Bullara)

 


Home


Index immiruti


Glossario