Music On/Off


'U re tristi


 

C’era 'na vota un re tristi e lastimiusu

ca 'un avia arridutu mancu di carusu;

cu l’occhi a pampineddra si nni stava,

e sicutivo e so disgrazie iddru pinzava.

 

Un jornu vitti 'na vicchiaredda sdintata,

ca sula e cuntenta si faciva 'na risata.

«Dimmi, comu si fa a essiri cuntenti

e i' ti fazzu mettiri novi tutti li denti!»

 

«Si la filicità veramenti tu vo' truvari,

'a cammisa d’un omu filici tu ha purtari.»

Chista fu 'a risposta, chista 'a prummisa,

lestu, 'stu re j' a circari 'sta cammisa.

 

Passà vaddruna, muntagni e passà mari,

shumi*, laghi, e a tutti stav’ a dumannari

si  eranu tristi o eranu filici e cuntenti;

un jornu truvà l’omu giustu finarmenti.

 

Un picurareddru sunava un friscalettu,

chistu era pi iddru 'u so gran dilettu,

e cchiù filici d' iddru  nuddru c’era,

ni 'sta vita, avia truvatu 'a filicità vera.

 

« Dunami 'a to cammisa lestu, lestu,

e i' ti fazzu riccu  o sinnò t’arrestu!»

«Cu piaciri ti la dassi, ma pi  furtuna,

i' di cammisi ‘un aju avutu mai una!»

 

'A filicità ‘un sta na roba e ni vistita,

ma sulu na tranquillità da propria vita.

Lassa stari  li pinzera tristi e li to peni,

ricordati:" ' u tempu si piglia comu veni.”

 

                                           (Pino Bullara)

 

(* "Fiume".  Suono simile a "sci": v. filologia.)


Home


Index immiruti


Glossario


Il re triste