'U patri, 'u figliu e 'u sceccu

 

Un patri e un figliu si nni eru a travagliari,

e 'u sceccu, pi la via , si vonziru purtari.

 

Strata facennu la genti si misi a sparlari:

“Hannu 'u sceccu... e a pedi stannu a caminari!”

Sintennu ‘stu vuciu di li genti,

pi fari 'na cosa ‘ntilligenti,

a pedi ‘un vonziru cchiù  caminari

e ‘ncapu o sceccu vonziru acchianari.

 

Strata facennu la genti si misi a sparlari:

“Poviru sceccu! 'U stannu facennu scacciari!”

Sintennu ‘stu vuciu di li genti,

pi fari 'na cosa ‘ntilligenti,

'u patri a pedi si misi a caminari

e 'u figliu ci tuccà accravaccari.

 

Strata facennu la genti si misi a sparlari:

Mischinu! 'U patri a pedi ci tocca caminari!”

Sintennu ‘stu vuciudi li genti,

pi fari 'na cosa ‘ntilligenti,

'u figliu a pedi si misi a caminari

e 'u patri ci tuccà accravaccari.

 

Strata facennu la genti si misi a sparlari:

Mischinu! 'U figliu a pedi ci tocca caminari!”

Sintennu ‘stu vuciu di li genti,

pi fari na cosa ‘ntilligenti,

tutti du' a pedi si misiru a caminari

e 'u sceccu ‘ncoddru ci tuccà  purtari.

 

Ora senti bonu , si a stessa sorti ‘un vo’ passari:

“A tutti ascunta, ma' u to pariri ‘un abbannunari.”

 

                                                      ( Pino Bullara)

 

Index    IMMIRUTI     poesie siciliane

Glossario


HOME