Surcivecchi (1)

 

Di surcivecchi vi vogliu cuntari,

ca sulu di notti si vidinu vulari.

 

‘Na vota c’era ‘a paci  ni la terra,

po’ tra surci e anceddri (2) ci fu guerra.

Li  surcivecchi vinniru  chiamati:

sapiri comu avianu a essiri cullucati.

 

«Veru ca semu vecchi, ma videmu,

ca surci comu a vantri, nantri semu!»

Po' a l'anceddri arrispunneru di 'sta manera:

«Avemu l'ali e avemu a stessa bannera!»

 

Quannu eranu l'anceddri ca vincivanu,

‘i surcivecchi  cu chisti si nni ivanu;

quannu eranu ‘i surci c’avianu  furtuna,

‘i surcivecchi  cangiavanu cumpagnuna.

 

‘Stu jocu, però, a longu nun putìa durari,

e surci e anceddri si nni eru addunari;

misiru di latu, allura,  li so battibecchi

e ficiru ’a guerra, tutti du’, e surcivecchi.

 

Picchì li surcivecchi volanu di notti?

-Ca surci e anceddri ci vonnu dari botti!

                                             (Pino Bullara)

                        (1) Pipistrelli

                      (2) Uccelli
                       Glossario
                   
HOME