Corbi e Vurpi

 

“Chi siti beddru! Chi siti grazziusu!

Sintìri 'u vostru cantu fussi auriusu.

Accussì 'u corbu, pezzu di sciccazzu,

aprì 'u beccu e si fici futtiri 'u tumazzu.

 

Chista è 'a storia d’un corbu criduluni,

ca si fici ‘mbugliari d’un spertu vurpuni.

'U munnu, ancora, pi nenti ha cangiatu:

cu nasci corbu pi fissa veni pigliatu.

 

Ora, però, li vurpi vannu a televisioni

e stannu a firriarisi tanti trasmissioni,

a tutti 'u cunsigliu giustu dicinu di dari,

ma vannu pi circari fissa pi ‘mbrugliari.

 

Ci sunnu cartomanti, maghi  e viggenti,

pronti a risorbiri li problemi di li genti.

E 'i corbi currinu tutti a farisi spinnari,

accattannu lurdii ca ‘un sannu chi fari.

 

Quammu ti dicinu:  "Beddru e grazziusu",

ascunta bonu 'stu cunsigliu prizziusu:

penza ‘e to difetti, penzaci cu carma:

Quannu 'u diavulu t’alliscia... voli l’arma.

 

(Pino Bullara)

 Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Favole


HOME