Music Off/On 

'U cavaddru e 'u camiddru(1)

 

«Camiddru, camiddru,

coddru tortu e immirutu,

'na scupitta(2) pi cudiddru,

e  'u mussu arripuddrutu

 

Diciva un cavaddru a un camiddru,

facennu, 'ì du', un viaggiu nu desertu.

'U camiddru s'affriggiva dintra d'iddru,

arridennu 'u cavaddru si sintiva spertu.

 

«Camiddru, camiddru,

ha 'na panza quantu 'na vutti,

cu  'sta mascara di  babbuliddru,

quannu camini fa arridiri a tutti

 

Strata facennu 'u suli forti picava.

'u cavaddru  sintiva la stanchizza,

da mancanza d'acqua si lamintava,

e a picca a picca ci finì 'a spirtizza.

 

«Cavaddru, cavaddru,

ora finisti di fari 'u spertu,

i' cantu friscu comu un gaddru,

e tu mori di siti nu desertu

(Pino Bullara)

 

(1)                   "...dr..." va pronunciato come in inglese
nella parola "dream".

(2)                  Scupitta= spazzola.

(3)                  arripuddruto= rattrappito.

 

Filologia siciliana                   Glossario siciliano

FAVOLE

Vaneddri e curtiglia


HOME