Music On/Off

'A mmidia

'A mmidia

L'invidia

 

     «Si 'a mmidia dassi frevi e tussi

      tuttu 'u munnu  malatu fussi! »

Chista è 'a storia d’un omu mmidiusu,

ca era currivusu e birbanti di carusu.

 

Un jornu  appi 'na furtuna spacciata:

zappannu, truvà 'na lanterna fatata;

appena la piglià e ji pi la stricari,

un spiritu si vitti, subitu, spuntari.

 

«Esprimi un desideriu e t’accuntentu,

prima di parlari, però sta' attentu:

chiddru ca pi tia addumanni a mia,

'u duppiu, po’dugnu o vicinu 'i tia.»

 

Certu, avissi vultu addummannari

oru, putiri, ricchizzi e tanti dinari;

pinzannu ca 'u vicinu arradduppiava,

 mutu e pinzirusu si nni stava.

 

«Allura, qual è 'u to disideriu?»

E 'u mmidiusu ci dissi seriu, seriu:

«Un occhiu vogliu aviri scippatu,

e 'u me vicinu... tunnu annurbatu!»


                        (Pino Bullara)

 

IMMIRUTI

HOME