Music On/Off


 

'U salinaru

 

Cu carrettu, cu cavaddru, cu mulu,

po' ca lambretta o cu sceccu sulu,

vinivanu di l'antri paisi a Favara,

pi vinniri robba prizziusa e cara.

 

Da Marina, ogni matina, i pisciara,

di Castrufilippu tutt'i cipuddrara,

di Naru, di Camastra, di li Grutti

vinivanu a vinniri virdura e frutti.

 

Tra tutti chisti ricordu unu curiusu:

un omu 'ranni ca era guaddrarusu,

assittatu mmezzu 'o carrettu stava,

sali biancu e supraffinu vanniava .

 

Nun sacciu bonu qual era 'u so paisi,

ma di sicuru avia essiri Racarmutisi,

paisianu du zi Nardu, ma videmma

figliu di ddra terra ricca di salgemma.

 

Ora, 'st'omu, 'u carrettu e 'a mula

parivanu che eranu  'na cosa sula:

misu nu mezzu, nun si smuviva

e c'un tumminu 'u sali si vinniva.

 

"Cu voli sali finu! " Iva vanniannu,

pi curtiglia e vaneddri iva girannu .

Po' u sali lu vinniva sulu 'u putiaru...

e nun sacciu chi fini fici 'u salinaru.

                              (Pino Bullara)

 

 

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Vaneddri e curtiglia


HOME