Music off/on


 

'U pani di 'na vota

 

Taliàti 'stu cannistru com'è  pirfettu:

c'è un "chichireddru" e un "muffulettu",

tri "guasteddri" e 'na " 'mbroglia 'e pani",

tutta robba  'mpastata cu chisti mani.

 

'U pani di 'na vota, però, era diffirenti,

'un si faciva cu levitu, ma cu criscenti;

'a farina nu scanaturi si 'mpastava

e ca stanga, cu forza, si caddriava.

 

C'era un tipu di pani pi ogni ricurrenza:

'i "muffuletta" a 'Mmaculata, pi rivirenza,

e ancora ora, pi divuzioni a Santa Lucia,

nun si magia  'u pani, ma sulu  "cuccìa";

 

pi Natali c'eranu  "spingi" e "spingiuna",

"varba di San Giseppi", "stiddra" e "curuna";

a Pasqua si truvavanu  'i "panareddra"

e 'a "cuddrura da  soggira"  cu l'uviceddra;

 

po' c'era 'u pani "pi grazia arricivuta",

c'avia 'a forma da parti malata guaruta:

c'eranu  pedi e mani  di ogni gustu,

e 'ammi, testi, o puru  tuttu 'u bustu.

 

Ni scriticchi ancora ora, pi furtuna,

si priparanu "mmiscati" e "cuddriruna",

"pani callu cu l'ogliu", ca ni vaju pazzu,

cunzatu cu 'a ricotta o puru c'u tumazzu.

 

A tempu di guerra, 'u pani si disiava,

'u "pani nivuru", si c'era, si mangiava.

Ora ca semu a tempu di paci, tutti quanti

lassamu 'u pani, pi fari curi dimagranti.

 

Ma 'u poviru, mischinu, passa sempri guai,

pi iddru 'a guerra, propriu, nun finisci mai,

ti talìa tuttu affriggiusu e po' ti proj 'a mani

p'arricìviri, pi carità, sulu... un tozzu 'i pani.

 

Diciva me nanna, quannu i'  era carusu,

e tuttu abbuttatu faciva 'u schizzinusu:

«Cu havi fami, ricorda, 'un cerca calaturi,

ma mangia pani: crusta e muddricuni

         (Pino Bullara)


 HOME

Filologia siciliana

Glossario siciliano