Pauliddru

('U tammurinu)

 

«Scurciatu, pilatu e va cantannu.»

E' 'u tammurinu, comu tutti sannu.

'U tammurinu, a Favara, era Pauliddru,

o paisi, nuddru era cchiù bravu d'iddru.

 

«Brebetebré» faciva 'u tammurinu,

e tutti 'i carusi ci ivamu drà vicinu.

Cu 'na vuciddra fina e 'u coddru giratu,

Pauliddru dava a tutti 'u so cumunicatu:

 

«Iti a pagari l'acqua, sennò a cu sbaglia,

viditi ca veni 'u sinnacu  e va taglia!»

«Chi taglia, Pauli'?» Diciva 'na fimmineddra.

«Ma 'a presa di l'acqua, fimmina beddra!»

 

«Stasira, a rena Belli' tutti quanti at'a jiri,

ca c'è un firm e 'na gazzusa, cu vinti liri.»

«Nun si po jittari munnizza pi li strati,

'a guardia vi fa a murta, si siti 'ngagliati.»

 

Iva girannu tuttu 'u paisi tammuriannu

e cosi boni e cosi tinti iva vanniannu.

Po', vinniru giurnala, radiu e televisioni,

e a Pauliddru... 'u cullucaru  'npinzioni.

 

                                        (Pino Bullara)

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Vaneddri e curtiglia


HOME