Music Off/On


 

Pauliddru
('U tammurinu)

 

«Scurciatu, pilatu e va cantannu».
E' 'u tammurinu, comu tutti sannu.
'U tammurinu, a Favara, era Pauliddru,
o paisi, nuddruera cchiú
bravu d'iddru.

 

«Brebetebrè» faciva 'u tammurinu,
e tutti 'i carusi ci ivamu drà vicinu.
Cu 'na vuciddra fina e 'u coddru giratu,
Pauliddru dava a tutti 'u so cumunicatu:

 

«Iti a pagari l'acqua, sennó a cu sbaglia,
viditi ca veni 'u sinnacu e va taglia!»
«Chi taglia, Pauli'? »Diciva 'na fimmineddra.
«Ma 'a presa di l'acqua, fimmina beddra

 

«Stasira, a rena Belli' tutti quanti at'a jiri,
ca c'è un firm e 'na gazzusa, cu vinti liri
«Nun si po jittari munnizza pi li strati,
'a guardia vi fa a murta, si siti 'ngagliati.»

 

Iva girannu tuttu 'u paisi tammuriannu
e cosi boni e cosi tinti iva vanniannu.
Po', vinniru giurnala, radiu e televisioni,
e a Pauliddru... 'u cullucaru 'npinzioni.
(Pino Bullara)

 Vaneddri e curtiglia


HOME