Music on/off

'I mistera di 'na vota.

 

Passa 'u tempu e nun havi  posa,

cangia 'u paisi e cangia ogni cosa.

Quantu mistera ca c'eranu 'na vota!

A unu a unu stannu sparennu a rota.

 

'A matina, quannu 'u suli si susiva,

'u zi' 'Ndoniu, 'na vaneddra, 'viniva;

ogni jornu purtava 'u latti a la genti,

mungennu 'i so crapuzzi direttamenti.

 

Na  vaneddra si sintiva vanniari:

“'A ricotta a brodu, itivi accattari!”

Ca caputa ognunu si nni partiva,

ca ricotta a brodru si nni viniva.

 

Quantu cristiani si vidivanu arrivari!

'U pisciaru purtava purpi e calamari;

'u viddranu: zarchi, cicoria, tinniruma,

e po' nespuli, azzalori, pira e puma .

 

Cacocciuli calli si vinnivanu ni vaneddri,

muntuna, scataddrizzi e babbaluceddri.

'A stati, passava 'a curriola, comu sacciu,

a vinniri grattatella e pezz'i ghiacciu.

 

'I putiara vinnivanu 'i sardi salati,

ma ni pampini di ficu eranu 'ntrusciati.

Robba-cotta, sangunazzu e piduzzi

c'eranu ni putii 'i vinu e ni stratuzzi.

 

I scarpara tacchi e soli mittivanu,

'i custurera  vistita allistivanu,

'a sartina arraccamava linzola,

e cu vinniva passari e scagliola.

 

C'era cu panara e seggi 'mpagliava,

cu bambuli pi capiddri cangiava;

pi ferru-vecchiu e alluminiu c'era

cu ti dava un vacili o 'na bagnera.

 

Si vidivanu passari na vaneddra

cu ammulava forbici e cuteddra.

Si vinnivanu ova  e puddrasceddri;

ochi e gaddrini si tinivanu ni vaneddri.

 

Nivuru comu l'inca era 'u cravunaru,

biancu comu 'a liscia era 'u issaru,

l'ogliularu sempri untu e sivusu era,

'ngrasciatu 'u firraru stava 'ncantunera.

 

'I cosi si vinnivanu e s'accattavanu,

e i cosi rutti sempri s'azzizzavanu;

c'era cu ncuddrava piatta e caputi,

cu cunzava paracca, grasti e muti.

 

'Na vota ca puvureddra era la genti,

si sarbava  tuttu, nun si ittava nenti;

ora  jittamu ogni cosa  e nenti dura

e fin'a quannu teni ... è vintura.

                   (Pino Bullara)

 

 

 

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Vaneddri e curtiglia


HOME