Music Off/On   ( A Tano Schifano,

 per la fattiva collaborazione.)

Don Turiddru 'a Nespula

 

Don Turiddru 'a Nestula di nascita era narisi,

doppu 'a guerra di l'Africa, però, si fici favarisi.

Canuscì 'na beddra picciuttedra, ca o conzu stava,

si marità cu chista e a Favara di casa carriava.

 

Diciva ca a l'Afria avia fattu 'na guerra valurusa,

ma o postu di 'mbragli, avia sulu tappi di gazzusa.

Cu stu pettu chinu di 'sti lanni culurati caminava,

a cu vidiva e scummattiva di 'sta guerra ci cuntava.

 

Don Turiddru si vantava c'avia vinciutu battagliuna,

nantri carusi, pi sputtilu, ci cantavanu 'sta canzuna:

«Don Turiddru 'a Nespula, chiddru chi 'ammi  torti,

si nni ji a Tripuli, a carriari morti

                             ( Pino Bullara)

 

 

 

Vaneddri e curtiglia


HOME