Music Off/On

Cecè

('U diccu)*

 

«Quannu passava i', c'era 'u ciavulè: (1)

cu m'arridiva davanti e cu darrè.

Comu 'n angiluni i' curriva pu paisi,

senza mutanni e senza cammisi.

 

I fimmineddri, tutti scannaliati,

si nni stavanu cu l'occhi calati,

però cu 'i mani misi abbaneddra,

si nni ivanu a dari 'na taliateddra.

 

Po' c'eranu chiddri arranzunati

c'auriusi si facivanu du' risati;

'na sciorta di carusi m'assicutava,

cu vuci e parulazzi mi 'nzurtava.

 

"'U diccu  vogliu!" A tutti i' diciva.

"'U diccu  vogliu!" Sempri arripitiva.

C'era cu arridiva e ci si scialava

e cu 'n malumodu m'amminazzava.

 

C'aviavu d'arridiri e amminazzari?!

I' babbu era e chistu sapiva fari!

Chistu 'u sapiti, ma arrispunniti o stessu:

Cu è fissa carnalivari... o cu ci va appressu!?»

 

                                          (Pino Bullara)

   (1)Scherno.

* Così chiamava il disco.

 

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Vaneddri e curtiglia


HOME